Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: wyd. przez Michała Grabowskiego i Alexandra Przezdzieckiego

Titel: Zrzódła do dziejów polskich. T. I-II

Ort: Wilno

Verlag: Wydanie Adama Zawadzkiego ; Nakładem i Drukiem Józefa Zawadzkiego

Jahr: 1843; 1844

Umfang: 25 cm, pages VII, [1], 223 ; pages XVIII, 285 [i.e. 485], cards ill. [2]

Anmerkung: complete clean copy in well-preserved leather bdgs. from period

Ankauf für: 1500 PLN