Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: Marcin Kromer

Titel: Zbior dzieiopisow polskich : we czterech tomach zawarty. Tom trzeci. Kronika Marcina Kromera Biskupa Warminskiego Na Polski Ięzyk Przełozona Przez Marcina Błazowskiego Niegdyś Iego Kosztem w Krakowie Roku 1611. Drukowana Teraz Za Pozwoleniem Starszych Przedrukowana

Ort: w Warszawie

Verlag: w drukarni J. K. Mci y Rzeczypospolitey u XX. Societatis Jesu

Jahr: 1767

Umfang: folio, cards [7], pages 786, cards [3]

Anmerkung: complete clean copy in well-preserved leather bdgs. from period

Ankauf für: 3000 PLN