Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: Maciei Stryikowski

Titel: Zbior dzieiopisow polskich : we czterech tomach zawarty. Tom drugi. Kronika Macieia Stryikowskiego niegdyś w Królewcu drukowana teraz znowu z przydaniem historyi państwa rossyiskiego przedrukowana ; Historia odmian zaszłych w Panstwie Rossyiskim napisana francuskim ięzykiem

Ort: w Warszawie

Verlag: w drukarni J. K. Mci y Rzeczypospolitey u XX. Societatis Jesu

Jahr: 1766

Umfang: folio, cards [24], pages 782 ; card [1], pages 172, cards [6]

Anmerkung: complete clean copy in well-preserved leather bdgs. from period

Ankauf für: 2600 PLN