Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: Alexandra Hrabi Gwagnina

Titel: Zbior dzieiopisow polskich : we czterech tomach zawarty. Tom czwarty. Kronika Sarmacyi Europskiey Alexandra Hrabi Gwagnina Rycerza passowanego rotmistrza J. K. Mci niegdyś w Krakowie drukowana

Ort: Warszawa

Verlag: w drukarni J. K. Mci y Rzeczypospolitey u XX. Societatis Jesu

Jahr: 1768

Umfang: folio, cards [6], pages 714, cards [4] Rejestru

Anmerkung: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Ankauf für: 3000 PLN