Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: Marcin Bielski

Titel: Zbior dzieiopisow polskich : we czterech tomach zawarty. Tom pierwszy. Kronika Marcina Bielskiego niegdyś w Krakowie drukowana teraz znowu z doprowadzeniem aż do Augusta III. Przedrukowana

Ort: w Warszawie

Verlag: w drukarni J. K. Mci y Rzeczypospolitey u XX. Societatis Jesu

Jahr: 1764

Umfang: folio, cards [7], pages 856, cards [5] Rejestr

Anmerkung: complete clean copy in well-preserved leather bdgs. from period

Ankauf für: 2600 PLN