Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: przez Aleksandra Nowoleckiego

Titel: Wykaz ulic, placów, kościołów i domów miasta Krakowa, jego przedmieść i miasta Podgórza wraz z nazwiskami właścicieli, na podstawie ksiąg hipotecznych i urzędowych do dnia 10 maja 1878 r. doprowadzony i historycznemi objaśnieniami uzupełniony

Ort: Kraków

Verlag: Druk. W. Korneckiego, nakładem L. Bajera

Jahr: 1878

Umfang: 24 cm, pages XIII, [1], 271, [47]

Anmerkung: complete clean copy in well-preserved leather bdgs. from period

Ankauf für: 550 PLN