Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: Wielądko, Wojciech Wincenty

Titel: Heraldyka czyli opisanie herbów... oraz familie rodowitey szlachty polskiey i W. X. Litewskiego z ich herbami, przytym wsławieni męztwem i odwagą wytworną nauką... w oyczyźnie dawnieyszego i teraźnieyszego wieku Polacy, przez Woyciecha Wincentego na Wielądkach Wielądka wydane

Ort: Warszawa

Verlag: W Drukarni Piotra Zawadzkiego

Jahr: 1792-1798

Umfang

Anmerkung

Ankauf für: 13500 PLN