Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: Szczerbic, Paweł

Titel: Ius Municipale. To iest prawo mieyskie maydeburskie nowo z łacińskiego y z niemieckiego na polski ięzyk z pilnością y wiernie przełożone. Przez ... na ten czas syndika lwowskiego.

Ort: Lwów

Verlag: Kosztem y nakładem tegoż Pawła Szczerbica własnym.

Jahr: 1581

Umfang

Anmerkung

Ankauf für: 10500 PLN