Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: Striykowski Stryjkowski, Maciej

Titel: Ktora przedtym nigdy swiata nie widziała Kronika polska, litewska, zmodzka y wszystkiey Rusi [...] z rozmaitych historikow y autorow postronnych y domowych [...] y Dlvgosza [...] przez Macieia Osostewicivsa Striykowskiego dostatecznie napisana.

Ort: Drukowano w Krolewcu

Verlag: u Gerzego Osterbergera

Jahr: M. D. LXXXII (1582)

Umfang

Anmerkung

Ankauf für: 22000 PLN