Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: Słotwiński, Felix

Titel: Prawo natury rządowe ... stosownie do porządku K.A. Martiniego, zasad F. Zeilera, a metodu F. Egera w ięzyku polskim ułożone.

Ort: Kraków

Verlag: W Druk. Akademickiey. Nakładem Wydawcy

Jahr: 1815

Umfang

Anmerkung

Ankauf für: 400 PLN