Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: Słoński, Michał

Titel: Accessoria. Statut y Konstytucye z Czaradzkiego, Ładowskiego y Supplementu J.O. Xcia JMCi Załuskiego, Biskupa Krakowskiego w Pospolitości A naybardziey co do Processu potrzebnieyszego. Tudzież Formularze Tranzakcyi niektórych.

Ort: Lwów

Verlag: W Drukarni J. Filipowicza J.K.Mci y Rzeczypospolitey uprzywileyowanego Typografa

Jahr: 1758

Umfang

Anmerkung

Ankauf für: 2100 PLN