Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: Sienicki, Szczepan

Titel: Sposób nowo-obmyślony Konkludowania Obrad Publicznych, dla utwierdzenia Praw Kardynalnych Wolności. Libertatis sentiendi & Juris vetandi Z Uwagami nad publicznemi Status materyami do rozsądku Rzeczpltey Polskiey podany [...]. Cz. 1-3.

Ort: W Łowiczu, W Warszawie.

Verlag: Druk. J.O. Xcia Jmci Prymasa Arcybiskupa Gnieznień. i Druk. J.K.Mci y Rzeczypospolitey Soc. Jesu.

Jahr: 1764

Umfang

Anmerkung

Ankauf für: 1800 PLN