Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: Shakespeare, William

Titel: Shakespeare William. Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira). Wydanie illustrowane ozdobione 545 drzeworytami rysunku H.C. Selousa. Przekład St. Koźmiana, J. Paszkowskiego i L. Ulricha. T. 1-3.

Ort: Warszawa

Verlag: Nakł. Spółki Wyd. Księgarzy

Jahr: 1875/1877

Umfang

Anmerkung

Ankauf für: 1600 PLN