Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: Radziwiłł, M. K.

Titel: Peregrinacya abo Pielgrzymowanie do Ziemie Świętey. laśnie Oświeconego Pana... Przez Jego Mości Xiedza Thomasza Tretera, kustosza warmieńskiego ięzykiem łacińskiem napisana i wydana. A przez X. Andrzeia Wargockiego na polski ięzyk przełożona.

Ort: Kraków

Verlag: W Drukarniey Antoniego Wosińskiego

Jahr: 1628

Umfang

Anmerkung

Ankauf für: 3300 PLN