Besonders gesuchte Bücher

 

Titel: Psałterz Florjański łacińsko-polsko-niemiecki. Rękopis Bibljoteki Narodowej w Warszawie. Wyd. R. Ganszyniec, W. Taszycki, S. Kubica. Studja o oprawie i piśmie [...] napisał A. Birkenmajer, o minjaturach W. Podlacha. Z 31 podobiznami. Staraniem i pod red. L. Bernackiego.

Ort: Lwów

Verlag: Ossolineum

Jahr: 1939

Umfang

Anmerkung

Ankauf für: 1100 PLN