Besonders gesuchte Bücher

 

Titel: Przywileie y Constitucie seymowe za panowania iego królewskiey Mći Iana III. Roku Pańskiego 1676.

Ort: Kraków

Verlag: W Drukarni Dziedziców Krzysztofa Schedla I.K.M. Typogr.

Jahr: 1676

Umfang

Anmerkung

Ankauf für: 1300 PLN