Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: Pruszcz, Piotr Hyacinth

Titel: Forteca monarchów y całego Królestwa Polskiego duchowna, z żywotów świętych tak iuż kanonizowanych y beatyfikowanych, iako też świątobliwie żyiących patronów polskich, także z obrazów Chrystusa Pana y Matki lego Przenayświetszey (o których w drugiey Księdze) w Oyczyźnie naszey cudami wielkiemi słynących. Krótka, prosta, lecz prawdziwa życia ich historya z różnych authorów zebrawszy wiernym katolikom do naśladowania, Ojczyźnie na obronę wystawiona. Powtórnie z additamentami swemi, za pozwoleniem Zwierzchności Duchowney do druku podana.

Ort: Kraków

Verlag: W Drukarni Akademickiey

Jahr: 1737

Umfang

Anmerkung

Ankauf für: 4900 PLN