Besonders gesuchte Bücher

 

Titel: Prowincyonalny zbiór praw Królestwa Galicyi i Lodomeryi za rok 1828. Wydany za naywyższym rozkazem pod dozorem c.k. galicyiskiego kraiowego Gubernium. Dziesiąty rok wydawania.

Ort: Lwów

Verlag: Druk. P. Pillera

Jahr: -

Umfang

Anmerkung

Ankauf für: 320 PLN