Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: Pawiński, Adolf

Titel: Sejmiki ziemskie. Początek ich i rozwój aż do ustalenia się udziału posłów ziemskich w ustawodawstwie sejmu walnego 1374-1505.

Ort: Warszawa

Verlag: Nakł. autora

Jahr: 1895

Umfang

Anmerkung

Ankauf für: 550 PLN