Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: Od Wielebnego Oyca Waleryana Gvtowskiego Franciszkana

Titel: Panegiryczne niektóre Dyskvrsy dvchowne y różne insze kazania, przy celnieyszym y obfitszym Audytorze, w kośćiołach zwłaszczá Krákowskich pewnych czásow miáne. Od Wielebnego Oyca Waleryana Gvtowskiego Franciszkana. Náuk wyzwolonych y Pisma Swiętego Doktorá, prowincyey Polskiey Oycá y dźiśieyszego Kustodyey Krákowskiey Kusztosza. Zá roskazániem Przełożonych zakonnych od tegoż do druku teraz podane

Ort: W Krakowie

Verlag: w Druk: Dziedzicow Krzysztofa Schedla J. K. M. Typog.

Jahr: 1675

Umfang: 4to, cards [17], pages 713, cards [23] Regestr, arm and woodcuts

Anmerkung: complete clean copy in well-preserved leather bdgs. from period

Ankauf für: 800 PLN