Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: Matuszewicz, Marcin

Titel: Pamiętniki Marcina Matuszewicza kasztelana brzeskiego-litewskiego 1714-1765. T. 1-4 w 2 wol.

Ort: Warszawa

Verlag: Wydał Adolf Pawiński.Skład główny Księgarni Gebethnera i Wolffa

Jahr: 1876

Umfang: 22,5 cm, pages [4], XL, 267, [1] ; pages [4], 317, [3] ; pages [4], 220. [2] ; pages [4], 318, XXXVI

Anmerkung: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Ankauf für: 1000 PLN