Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: Przez Iana Alexandra Gorczyna Napisana

Titel: Pamięc O Cnotach, Szczęsciv, Dzielnosci, Naiasnieyszego y Niezwyciezonego Monarchy Władysława IV. Z Bozey Łaski Krola Polskiego, Wielkiego Xiążęcia Litewskiego [...] &c. &c. Dziedzicznego Krola [...]

Ort: W Krakowie

Verlag: W Drukarniey Stanisława Bertutowica

Jahr: 1648

Umfang: Folio, cards [4], pages [1], 72

Anmerkung: complete clean copy in well-preserved leather bdgs. from period

Ankauf für: 780 PLN