Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: Osiński, Józef Herman

Titel: Nauka o gatunkach i szukaniu rudy żelazney, topieniu iey w piecach wielkich i dymarkah, robieniu miechów drewnianych, stawianiu pieców na topienie rudy; o fryszerkach i fryszowaniu żelaza surowego, laniu naczeń żelaznych; o robieniu stali z żelaza ciągłego albo surowego, w języku francuskim przez margrabię Courtivron i P. Bouchu napisana. Staraniem i kosztem Jaśnie Wielmożnego Hyacynta Nałęcza Małachowskiego [...] na oyczysty język przełożona. Dodatkami wyiętemi z dzieła Pana Jars, z Encyklopedyi Ywerdońskiey i z innych opisuiących robotę żelaza, stali, sprzączek, pilników, blachy białej etc. pomnożona, przypiskami robót kraiowych obiaśniona, trzydziestą czterema kopersztychami z zagranicy sprowadzonemi ozdobiona i do druku podana.

Ort: Warszawa

Verlag: W Drukarni J.K.Mci i Rzeczypospolitey u XX. Scholarum Piarum

Jahr: 1782

Umfang

Anmerkung

Ankauf für: 14000 PLN