Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: A. E. O.

Titel: Ołtarzyk rzymsko-katolicki czyli zbiór katolickiego nabożeństwa zawierający nabożeństwo poranne, wieczorne […] z dodaniem Ewangelii i Listów Apostolskich […] Wydanie drugie, poprawne i pomnożone

Ort: Lipsk

Verlag: nakł. Rubena Rafałowicza księgarza

Jahr: 1857

Umfang: 14 cm, pages XXXX, 1024, cards ill. 4 (steel engraving)

Anmerkung: complete clean copy in well-preserved leather bdgs. from period

Ankauf für: 280 PLN