Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: Niesiecki, Kasper

Titel: Herbarz polski, powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopismów, dowodów urzędowych i wydany przez Jana Nep[omucena] Bobrowicza. T. 1-10.

Ort: Lipsk

Verlag: Nakładem i drukiem Breitkopfa i Haertela

Jahr: 1839-1846

Umfang

Anmerkung

Ankauf für: 14000 PLN