Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: przez Jul. Urs. Niemcewicza

Titel: Śpiewy historyczne: z muzyką i rycinami

Ort: wyciśnięto w Warszawie

Verlag: wyciśnięto w Drukarni Nro 646 przy Nowolipiu

Jahr: 1816

Umfang: 21 cm, pages 441, [9], cards ill. [65], pages [4] with music notation [copperplate]

Anmerkung: complete clean copy in well-preserved leather bdgs. from period

Ankauf für: 1150 PLN