Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: pod red. Henryka Mościckiego i Jana Cynarskiego

Titel: Historja najnowsza : wiek (XIX i XX)
T. 1: Rewolucja francuska. Wojny napoleońskie. Święte Przymierze
T. 2: Druga połowa XIX stulecia. Parlamentaryzm. Kapitalizm. Imperjalizm
T. 3: Wiek XX

Ort: Warszawa

Verlag: Kultura i Wiedza

Jahr: 1933 - 1934

Umfang: 25 cm, pages [2], 678, pages [2], 5-666 ; pages [2], 5-777, [1], many illustrations and maps

Anmerkung: complete clean copy in well-preserved bdg. from period

Ankauf für: 650 PLN