Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: Modrzewski, Andrzej Frycz

Titel: O poprawie Rzeczypospolitey księgi czwore. Pierwsze o obyczajach, Drugie o statucie, Trzecie o woynie, Czwarte o szkole... przez Cypryana Bazylika z łacińskiego na polskie przetłomaczone, a teraz nakładem J.W.J.P Dominika Alexandrowicza... przedrukowane.

Ort: Wilno

Verlag: W Drukarni J.K.Mci y Rzeczypospolitey XX. Scholarum Piarum

Jahr: 1770

Umfang

Anmerkung

Ankauf für: 2700 PLN