Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: Mickiewicz, Adam

Titel: Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego

Ort: Awenion

Verlag: Drukarnia wdowy Guichard Aine

Jahr: 1833

Umfang

Anmerkung

Ankauf für: 6000 PLN