Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: Mędrzecki, J.

Titel: O prawie rzeczowem polskiem opartem na jawności xiąg ziemskich lub grodzkich a w skutku tego o ważności zapisu i przeniesienia ad forum proprium recognoscentis. Wyjątek z ustaw dawnych polskich.

Ort: Warszawa

Verlag: Druk. A.Gałęzowskiego i Komp.

Jahr: 1828

Umfang

Anmerkung

Ankauf für: 350 PLN