Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: Maurycego-Augusta hrabi Beniowskiego

Titel: Historya podrozy y osobliwszych zdarzeń sławnego Maurycego-Augusta hrabi Beniowskiego szlachcica polskiego i węgierskiego, zawieraiąca w sobie jego czyny woienne w czasie konfederacyi barskiey, wygnanie iego nayprzód do Kazanu, potym do Kamszatki, waleczne iego z tey niewoli oswobodzenie się, iego podróż do Kalifornii, potym przez Ocean Spokoyny do Japonii, Formozy, Kantonu w Chinach, założenie przez niego osady na wyspie Madagaskarze, z zlecenia francuzkiego rządu, iego na tey wyspie woienne wyprawy, uznanie iego nareszcie najwyższym iey rządzcą. T. 1-4

Ort: Warszawa

Verlag: W Drukarniach połączonych Gazety Warszawskiey i Sukces. Tomasza Le Brun

Jahr: 1806

Umfang: 18 cm, pages 352 ; pages 347 ; pages 377 ; pages 380

Anmerkung: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Ankauf für: 4400 PLN