Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: Manteuffel, Gustaw

Titel: Inflanty Polskie poprzedzone ogólnym rzutem oka na siedmiowiekową przeszłość całych Inflant. Przedmowę napisał J.I. Kraszewski

Ort: Poznań

Verlag: Nakł. Księg. J.K. Żupańskiego

Jahr: 1879

Umfang: 29,5 cm, pages IX, [1], 168, [1], cards ill. 21 (woodcuts), maps 3 (litography)

Anmerkung: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Ankauf für: 1500 PLN