Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: Łubieński, Władysław
Titel: Świat we wszystkich swoich częściach większych y mnieyszych, to iest w Europie, Azyi, Afryce y Ameryce, w monarchiach, królestwach, xięstwach, prowincyach, wyspach, y miastach, geograficznie, chronologicznie y historycznie okryślony. Opisaniem religii, rządów, rewolucyi, praw, zwyczaiow, skarbow, ciekawości y granic każdego kraiu, z autorów francuskich, włoskich, niemieckich, y polskich zebranym przyozdobiony… Dla ciekawego nie proznuiącego oka polskiego podany.
Ort: Wrocław
Verlag: Druk Akademii Societatis Jesu
Jahr: 1740
Umfang
Anmerkung
Ankauf für: 19000 PLN