Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: przez Teofila Lenartowicza

Titel: Zachwycenie i Błogosławiona. Z ilustracyami Antoniego Zaleskiego

Ort: Poznań

Verlag: Nakładem Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego

Jahr: 1861

Umfang: 32,5 cm, frontispiece (etching by Cyprian Norwid), pages [4], 32, [2], 8 cards with steel engravings by Antoni Zaleski)

Anmerkung: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Ankauf für: 1800 PLN