Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: przez Pana La Combe

Titel: Historya odmian zaszłych w Państwie Rossyiskim napisana francuskim ięzykiem przez Jmci Pana La Combe na polski ięzyk przez Grzegorza Kniazewicza Soc. Jesu przełożona

Ort: Warszawa

Verlag: W drukarni J.K. Mci y Rzpltey w Kollegium XX. Jezuitów

Jahr: 1766

Umfang: Folio, pages [2], 172, [12]

Anmerkung: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Ankauf für: 720 PLN