Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: przez J. N. Kurowskiego

Titel: Naynowsze spostrzezenia nad chorobami, a mianowicie zaraźliwemi, koni, bydła, owiec i trzody chlewney i sposoby ich leczenia zebrane z naynowszych dzieł weterynaryinych

Ort: Warszawa

Verlag: Druk. Gałęzowskiego i Komp.

Jahr: 1832

Umfang: 16s, pages [4], XXIV, [10], 245, [2]

Anmerkung: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Ankauf für: 800 PLN