Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: przez X. Iana Aloyzego Kuleszę

Titel: Wiara prawosławna pismem świętym, soborami, Oycami SS. mianowićie greckiemi y historyą kościelną przez X. Jana Aloyzego Kuleszę Societatis Jesu Theologa obiasniona. Od przyiętey Unii Boga z człowiekiem Roku 1704

Ort: W Wilnie

Verlag: W Drukarni Akademickiey

Jahr: 1704

Umfang: 4to, pages [4], 344

Anmerkung: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Ankauf für: 1200 PLN