Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: -

Titel: Księgi Psalmow Dawidowych łacińskim y polskim językiem. Przydane są Argumenta, przy każdym Psalmie, z Pisma Świętego y z wykładow roźnych Autorów wyięte. A dla pożytku y Konsolacyi Duchowney Dusz pobożnych, do druku podane przez Zakonnice Nawiedzenia Nayświętszey Panny

Ort: Kraków

Verlag: W Drukarni Franciszka Cezarego, I.K. M. y I. M. X. Biskupa Krakowskiego, Xcia Siewierskiego; także przesławney Akademiey Krakowskiey

Jahr: 1714

Umfang: 20 x 17 cm, cards unnumbered 8, pages 464, cards unnumbered 4, 1 heraldic woodcuts

Anmerkung: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Ankauf für: 1100 PLN