Besonders gesuchte Bücher

 

Titel: Księga ustaw cywilnych wszystkim niemiecko-dziedzicznym kraiom Monarchyi Austryackiey powszechna. Cz. 1-3 + Regestr.

Ort: Wiedeń

Verlag: Z c.k. Nadworney i Kraiowey Drukarni

Jahr: 1811

Umfang

Anmerkung

Ankauf für: 450 PLN