Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: -

Titel: Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1930

Ort: Warszawa

Verlag: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej. Drukiem Zakładów Graficznych „Bibljoteka Polska” w Bydgoszczy

Jahr: 1930

Umfang: 29,5 cm, cards [27], pages I-XC, 2534

Anmerkung: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Ankauf für: 600 PLN