Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: Kromer, Marcin
Titel: Marcina Kromera Biskupa Warmieńskiego o sprawach, dzieiach, y wszystkich inszych potocznościach Koronnych Polskich. Ksiąg XXX przez Marcina Błażowskiego z Błażowa: wyraźnie na Polski ięzyk przetłumaczone, przydatkami y dowodami niektórymi poniekąd utwierdzone y własnym onegoż kosztem z druku na świat podane.
Ort: Kraków
Verlag: Drukarnia Mikołaia Loba
Jahr: 1611
Umfang
Anmerkung
Ankauf für: 20000 PLN