Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: Część poetyczna Seweryny Duchińskiej. Wstęp prozą Hr. Wojciecha Dzieduszyckiego. Rysunki Walerego Eljasza

Titel: Królowie Polscy w obrazach i pieśniach

Ort: Poznań

Verlag: Nakł. Karola Kozłowskiego ; Drukarnia Dziennika Poznańskiego

Jahr: 1893

Umfang: 32,5 × 24 cm, pages [2], XV, 128, [3], 48 ill. on the separate cards (include 44 with pictures with kings)

Anmerkung: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Ankauf für: 850 PLN