Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: Kraszewski, J. I.

Titel: Witolorauda. Pieśń z podań Litwy. Z 50 drzeworytami W. Smokowskiego i muzyką St. Moniuszki. Wyd. drugie, przerobione i powiększone

Ort: Wilno

Verlag: Nakł. J. Zawadzkiego

Jahr: 1846

Umfang: 8vo, pages VIII, 284, 8 pages with music text in litography, 9 cards with woodcuts, many woodcuts on the pages

Anmerkung: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Ankauf für: 650 PLN