Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: Kossak, Juliusz; Tondos, Stanisław
Titel: Klejnoty miasta Krakowa. Dwadzieścia cztery widoków w chromolitografi ach podług oryginalnych akwarel Juliusza Kossaka i Stanisława Tondosa. Z tekstem historycznym prof. Wład[ysława] Łuszczkiewicza oraz z przedmową dr. Maryana Sokołowskiego.
Ort: Kraków
Verlag: Nakład i własność Kutrzeby & Murczyńskiego
Jahr: 1886-1887
Umfang
Anmerkung
Ankauf für: 4000 PLN