Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: Korytkowski, Jan

Titel: Arcybiskupi gnieźnieńscy, prymasowie i metropolici polscy od roku 1000 aż do roku 1821 czyli do połączenia Arcybiskupstwa Gnieźnieńskiego z biskupstwem poznańskiem. Według źródeł archiwalnych opracował... T. 1-5

Ort: Poznań

Verlag: Nakładem i czcionkami Drukarni Kuryera Poznańskiego

Jahr: 1888 - 1892

Umfang: 28 cm, pages [2], VII, [1], 792 ; pages [4], 818 ; pages [4], 778 ; pages [4], 618 ; pages [4], 377, [3]

Anmerkung: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Ankauf für: 1800 PLN