Besonders gesuchte Bücher

 

Titel: Konfederacja Generalna Omnium Ordunum Regni et Magni Ducatus Lithuaniae; Na Konwokacyi Generalney Warszawskiey uchwalona. Dnia dwudziestego siódmego Miesiąca Kwietnia; Roku Pańskiego Tysiącznego Siedmset Trzydziestego trzeciego.

Ort: Warszawa

Verlag: W Drukarni Rzeczypospolitey w Collegium Xięży Scholarum Piarum

Jahr: 1733

Umfang

Anmerkung

Ankauf für: 500 PLN