Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: Ignacego Komorowskiego

Titel: Sposob katechizowania według opisania katechizmu Rzymskiego, powagą S. Koncylium Trydentskiego wydanego. A teraz z władzy y zwierzchnosci pasterskiey J. O. Xiążęćia J. Mći Adama, Ignacego Komorowskiego, Arcy-Biskupa Gnieznieńskiego Prymasa Korony polskiey y W. X. Litewskiego, dla iednostaynego zażywania wszystkim Archi-Dyecezyi gniźnieńskiey kościołom po parafiach podany

Ort: Warszawa

Verlag: W Drukarni J.K.Mci y Rzeczy-Pospolitey in Collegio XX. Schol. Piar.

Jahr: 1757

Umfang: 4to, pages [4], 200

Anmerkung: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Ankauf für: 600 PLN