Besonders gesuchte Bücher

 

LINK: Kołudzki, Augustyn. Thron oyczysty albo pałac wieczności... 1727. W Drukarni Akademickiey

 

Autor: Kołudzki, Augustyn

Titel: Thron oyczysty albo pałac wieczności w krótkim zebraniu monarchów, xiążąt y królów polskich. Z różnych approbowanych autorów, od pierwszego Lecha, aż do teraźnieyszych czasów, zupełną w sobie życia y dzieł ich nieśmiertelnych zamykaiący hystoryą, przez… sędziego inowłocławskiego. Z przydatkiem niektórych okoliczności respektem gliniańskiej transakcyi, szwedzkiey za Iana Kazimierza woyny y toruńskiey hystoryi powtórnie potomnym na wzór wystawiony czasom.

Ort: Poznań

Verlag: W Drukarni Akademickiey, kosztem Iózefa Wolńskiego Bibliop:

Jahr: 1727

Umfang

Anmerkung

Ankauf für: 2800 PLN