Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: Kola Dymitr Franciszek

Titel: Traktat krótki o heraldyce, to iest o herbach rodowitych, do Jaśnie Oświeconego Xiążęcia JMci Kaspra Lubomirskiego, Woiewodzica Krakowskiego, fundatora Prowincyi Polskiey Scholarum Piarum. Przez Xiedza ... z przydatkiem introdukcyi do historyi uniwersalney napisany y Temuż Jaśnie Oświeconemu Xiążęćiu JMći dedykowany.

Ort: Warszawa

Verlag: W Drukarni J.K.M. y Rzeczypospolitey XX. Scholarum Piarum

Jahr: 1747

Umfang

Anmerkung

Ankauf für: 2200 PLN