Besonders gesuchte Bücher

 

Titel: Kodeks Napoleona. Xięstwu Warszawskiemu, Artykułem 69-tym Ustawy Kon-stytucyjney Roku 1807 dnia 22. lipca za prawo cywilne podany. Z niektóremi odmianami na Seymie Warszawskim w roku 1809 od Nayiaśnieyszego Pana szczęśliwie nam panuiącego Fryderyka Augusta Dekretem Roku tegoż 1809. dnia 18. Marca potwierdzonemi. Przekładania Xawiera Michała Bohusza... z przyłączeniem Tablicy odległości od Stołecznego miasta Warszawy, miast Departamentowych, tudzież odległości miast Powiatowych od miasta Departamentowego tymczasowie obrachowaney, póki Urzędowa nie wyidzie, tablicy ogól-ney Tytułów, Działów, i Oddziałów; na koniec Tablicy materyi w tey Księdze Prawa znayduiących się.

Ort: Warszawa

Verlag: W drukarni Wiktora Dąbrowskiego

Jahr: 1810

Umfang

Anmerkung

Ankauf für: 2800 PLN